Naturvård

Vid LivsUniversitetet finns ett naturvårdsområde speciellt för sin Roslagskaraktär och typiskt för ett gammalt kulturlandskap. Ett mindre område ligger direkt i anslutning till kursgården. Genom skogsröjning och stängsling har detta sedan 2011 utgjort betesmark för kreatur. Naturvårdsområdet innehåller  även skyddade vikingagravar av arkeologiskt intresse. Under de senaste åren har en grupp personer skapat vår fina naturstig som leder dig genom dessa områden. Här finns gamla bosättningar, gruvhål, vilda blommor av en mängd olika slag. Du kan på vår naturstig stanna upp på någon av rastplatserna och fika, grilla och njuta av natur och utsikt. Arbetet med naturvårdsområdet pågår varje år på olika sätt för att utveckla det för våra gäster. Naturstigen börjar vid kursgården och du kan alltid få en guidad tur om du önskar det.
(Kontaktperson: Björn Ceder 070-745 66 61)
2[3] - Kopia (3)