Stiftelsen

Livsuniversitetet anno 1993

En vision om ett harmoniskt och ekologiskt samhälle.

Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden. Stiftelsen bildades i januari 1993 av en grupp människor med en hängiven beslutsamhet att verka för ett framtida samhälle med vördnad för livet och i balans med naturen, ett samhälle som kan fungera som en modell i en värld drabbad av ekonomiska, ekologiska och sociala kriser. Stiftelsen är en överlevnadsinriktad främjare av frid och fred och vill stärka vänskap, samordning och utbyte mellan folk och kulturer. Våren 1994 köpte stiftelsen med hjälp av ca 900 pionjärer och donationer en gård med 140 hektar mark på Väddö, en ö i Roslagen norr om Stockholm. Marken sträcker sig i en remsa som är ca 400 meter bred och 3 km lång tvärs över ön ända ner till havet i öster. Många landskapstyper finns representerade, åkrar och ängar, betesmarker och skog. Det är gammal kulturmark av stor skönhet med lämningar från stenåldern och vikingatiden. Förmodligen gick huvudvägen mellan Finland och Sverige under denna tid över Livsuniversitetets mark. Stiftelsen förvaltar mark och byggnader som är i ständig utveckling för att kunna föra Livsuniversitetets vision vidare. Stiftelsen tar emot donationer skattefritt.

Bli medlem i Vänföreningen för Livsuniversitetet.
200 kr till bankgiro 5656-5393.

2[1] (3)

STYRELSEN

Johanna Tuusle, Eva Seilitz, Patrik Pelosio, Josef Tuluse, Marc Ljungström