Stiftelsen

water-drops-bannerStiftelsens ändamålsparagraf är:

Att utveckla ett långsiktigt, bärkraftigt kretsloppssamhälle i balans med naturen där människors inneboende önskan om ett naturligt, mänskligt samhälle kan bli verklighet.
Att göra detta genom utbildning som skapar livsbejakande framtidsvisioner och nya samhällsformer enligt principen ”leva som man lär”.
Att värna om och stödja ett levnadssätt som befrämjar hälsa och välbefinnande.
Att vara en samlings- och utvecklingsplats för nytänkande när det gäller samhällsbildande.
Att vara en del av den nationella såväl som den internationella ekologiska debatten.
Att på ett personligt, kollektivt och globalt plan utveckla och praktisera en ekologiska, hälsosam relation till naturen och vår planet med alla dessa folk.          LenaKristina Tuulse

2[4] (4)

 

BAKGRUND                                                                                                                                                            Stiftelsen bildades i januari 1993 av en grupp människor med en hängiven beslutsamhet att verka för ett framtida samhälle med vördnad för livet och i balans med naturen, ett samhälle som kan fungera som en modell i en värld drabbad av ekonomiska, ekologiska och sociala kriser. Stiftelsen är en överlevnadsinriktad främjare av frid och fred och vill stärka vänskap, samordning och utbyte mellan alla folk och kulturer.
För att göra konkret verklighet av denna stora vision inköptes våren 1994 en gård med 140 hektar mark. Gården heter Mälby och ligger på Väddö, en ö i Roslagen norr om Stockholm. Marken sträcker sig i en remsa 400 meter bred och 3 km lång tvärs över ön ända ner till havet i öster. Många landskapstyper finns representerarde, åkrar och ängar, betesmarker och skog. Gammal kulturmark av stor skönhet med lämningar från stenålder och vikingatid. Förmodligen gick huvudvägen mellan Finland och Sverige under denna tid över Livsuniversitetets mark.

Marken kostade 1 900 000 kr och köpet möjliggjordes av att ca 700 personer blivit pionjärer och donerat minst 1000 kr var. Utöver de medel som kom från pionjärerna har köpet finansierats genom samägarskap.

Stiftelsen förvaltar mark och byggnader och tar emot donationer skattefritt. Stiftelsen står för den övergripande målsättning som skall vägleda all verksamhet inom Livuniversitetets ram.

HELHETSSYN OCH NATURENLIG HÄLSOVÅRD                                                                                    Insikten att hälsa är mer än frånvaro av sjukdom och att var och en kan ta ansvar för sin egen hälsa ska prägla Livsuniversitetets utbud av kurser och behandlingar. En helhetssyn på sambandet mellan kropp, psyke och ande är grundläggande och stor vikt läggs vid rörelse och motion, näringsriktig föda, avslappning, meditation samt personlig och andlig utveckling. Många behandlingsformer kan då vara användbara allt efter individens speciella smak och behov.

PERSONLIG UTVECKLING                                                                                                                         Personlig och andlig utveckling är grunden för harmoni och samarbete såväl mellan människor som mellan människan och naturen. Vid livskriser, sjukdom, arbetslöshet eller missbruk kan människor snabbare och lättare rehabiliteras och få en fungerande tillvaro om de hittar kraften inom sig själva.

MÅLGRUPPER                                                                                                                                           Livsuniversitetets verksamhet vänder sig till alla åldersgrupper och alla kategorier av människor. Med ambitionen att skapa en modell för ett framtida samhälle följer en särskild inriktning mot att satsa på ungdomar och deras utbildning. Livsuniversitetet vill arbeta med rehabilitering av ungdomar i kris, och vara ett alternativ till droger och konsumtionssamhällets avarter.

DONATIONER                                                                                                                                                               Många människor har känt att skapandet av ett Livsuniversitet är ett angeläget och meningsfullt arbete. Det finns nu mer är 1000 pionjärer som hittills har donerat minst 1000 kr var. Den som vill stödja detta framtidsprojekt kan bli pionjär genom att sätta in lägst 1000 kr på Livsuniversitetets bankgiro 5656-5393 eller swish 123 0486738 (skriv donation). Även mindre summor tas tacksamt emot och framför allt vill vi engagera många skapande och livgivande människor i att bygga Livsuniversitetet.

STYRELSEN

Kai Ideström, Lena Kristina Tuulse,
Lisa Ekenberg, Josef Tuusle och Patrik Pelosio

2[1] (3)