Välkommen till LU Mälby gård

- en mötesplats för inspiration, själslig friskvård och gemenskap

LU Mälby Gård är mer än bara en plats – det är en kompass där vi strävar mot en ljusare framtid för hela mänskligheten. Det har varit vår ledstjärna från början. Ett enklare liv i samklang med naturen och jordens resurser. En gammal bondgård som omvandlats till en kurs- och retreatgård där vi erbjuder egna kurser, workshops och evenemang, men där du själv kan hyra delar eller hela gården för fester, konserter, konferenser eller speciella event på våra marker där vi har en egen Naturstig genom vårt unika kulturlandskap

Vår Vision

Vi strävar efter att skapa en plats där varje individ kan inspireras att bidra till ett samhälle och en värld som styrs av ett högre syfte för hela vår planet. På LU Mälby Gård är du inte bara en besökare - du är en del av en gemenskap som strävar efter att göra världen till en bättre plats.

Upplev lugnet och harmonin på vår Naturstig

Event eller fest!

Du eller ditt företag kan också hyra delar av vår gård för egna events, fester eller sammankomster i en genuin Roslagsmiljö som har en personlig prägel där vi lever efter Scoutregeln att man lämnar en plats vackrare än man fann den. En ansvarsfull livsstil där man ger mer än man tar för att värna om livet på vår jord.

kontakta

För att komma i kontakt med oss, fyll i formuläret.

© 2024 Exclusive interior. All Rights Reserved.