Naturstigen

Vid Livsuniversitetet finns ett naturvårdsområde speciellt för sin Roslagskaraktär och typiskt för ett gammalt kulturlandskap. Ett mindre område ligger direkt i anslutning till kursgården. Genom skogsröjning och stängsling har detta sedan 2011 utgjort betesmark för kreatur. Naturvårdsområdet innehåller  även skyddade vikingagravar av arkeologiskt intresse. Under de senaste åren har en grupp personer skapat vår fina naturstig som leder dig genom dessa områden. Här finns gamla bosättningar, gruvhål, vilda blommor av en mängd olika slag. Du kan på vår naturstig stanna upp på någon av rastplatserna och fika, grilla och njuta av natur och utsikt. Arbetet med naturvårdsområdet pågår varje år på olika sätt för att utveckla det för våra gäster. Naturstigen börjar vid kursgården och du kan alltid få en guidad tur om du önskar det.
(Kontaktperson: Lena Kristina Tuulse 0709 58 11 60)
2[3] - Kopia (3)

Projektbeskrivning för Naturstigen med information om kultur och natur.

I Mälby, nära Väddö kyrka ligger Livsuniversitet LU, som bildades 1993 för att vara en mötesplats för att bidra med kunskap, workshops, konserter, och lägerverksamhet för unga och barn. På senare tid också med integration i närsamhället, som fått stora flykting grupper. Vi skapar ett område för att praktisera friskvård genom kunskap, rörelse och vandring i skog och mark. Att arbeta på bredden med kreativitet, lek och fritidsaktiviteter. Motverka utanförskap och isolering. LU vill sprida kunskap om bygdens historia, om växter och djur genom sin Naturstig och dess informations tavlor med QR koder. Tänkta att läsas in av barnen, som skall vara med och skapa Naturstigen. Två grillplatser med ett enkelt regnskydd efter stigen för utomhusvistelse i vackra backar med natursköna utblickar mot åkrar och skogsområden. För alla att älska och vårda naturen. 10 st. får i ett naturvårdsområde, som barnen får vara med och sköta. Vid själva husen vill vi skapa ett fika område med en utomhusplattform och utemöbler för att slå sig ner med en matsäck.

Ta en tur på naturstigen hemma ifrån soffan genom att klicka på länkarna:

Skylt-1
Skylt-2
Skylt-3
Skylt-4
Skylt-5
Skylt-6
Skylt-7
Skylt-8
Skylt-9
Skylt-10